Tổng Hợp

Giáo án VNEN bài Kiểm tra học kì II

Dưới đây là mẫu giáo án VNEN bài: Kiểm tra học kì II. Bài học nằm trong chương trình Khoa học xã hội 9 tập 2. Bài mẫu có: văn bản text, file PDF, file word đính kèm. Thầy cô giáo có thể tải về để tham khảo. Hi vọng, mẫu giáo án này mang đến sự hữu ích

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Điều chỉnh:
Tiết 77: KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Qua tiết học HS cần:
1. Kiến thức
– Lịch sử Việt Nam: giai đoạn từ 1919 đến 1930, giai đoạn từ 1930 đến 1945, giai đoạn từ 1945 đến 1954.
2. Kỹ năng
– Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại.
3. Thái độ
– Tái hiện sự kiện hiện tượng nhân vật. Xác định và giải quyết mối liên hệ, tác động giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử. So sánh, phân tích, phản biện, khái quát hóa. Nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử. Thể hiện thái độ xúc cảm hành vi. Vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những tình huống thực tiễn. Sử dụng ngôn ngữ lịch sử để thể hiện chính kiến của mình.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
– Nội dung:
+HS: Làm bài kiểm tra
+GV: Đánh giá năng lực HS
III- PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÂM
– Phương pháp: làm bài kiểm tra ra trên giấy.
IV. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
– Chuẩn bị đề kiểm tra gồm: Ma trận, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm kèm theo
2. Học sinh:
– Nội dung kiến thức: ôn tập từ tiết 56 đến tiết 74
– Dụng cụ: Bút, giấy
III. Tiến trình kiểm tra
1. Ổn định lớp:
2. Tiến hành:
* Giáo viên phát đề:
* Giáo viên thu bài kiểm tra:
* Nhận xét quá trình làm bài của học sinh:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn tập lại toàn bộ kiến thức.
Chuẩn bị bài 24: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button