Tổng Hợp

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là mẫu biên bản được lập ra nhằm xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật. Biên bản này bao gồm các nội dung sau: thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền, số tiền được giao, xác nhận của người làm chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

=>> Quan tâm: Cổng game đổi thưởng hot Top 1 – Tải App ku fun nhận free code ngay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại …………………..Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……………………………………….…………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………. được lập ngày…..tháng…..năm……… tại ………. Ông/Bà: …………………………….……………..

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: ………….VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…..ngày…..tháng….năm……..
BÊN GIAO TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:…………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:……………….. (Viết bằng chữ: ………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button